Kde jsme pracovali

Upravovali jsme veřejné prostranství v Domově pro postižené osoby NOVÁČEK v Plzni.

NOVÁČEK se stará o:

  • Mentálně postižené osoby ve věku od 3 let do 35 let (střední, těžká a hluboká mentální retardace).
  • Mentálně postižené osoby ve věku od 3 let do 35 let (střední, těžká a hluboká mentální retardace) s přidruženým tělesným postižením.