Podpořte nás

Transparentní účet

277850809/0300

Na transparentním účtu Diecézní charity Plzeň můžete vidět dárce a k jakému účelu finanční dary slouží.

Tříkrálová sbírka

Číslo účtu 2648062 / 0300

Účet Tříkrálové sbírky je určen k rozvoji konkrétních služeb a činností jednotlivých Charit v Plzeňském a Karlovarském kraji. Konkrétní záměry jsou zveřejňovány zde.

Dárci si mohou finanční příspěvky zaslané na charitní bankovní účty odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru – Žádost o potvrzení daru.


Za Vaši pomoc a podporu srdečně děkujeme!

Upozornění k poskytnutí osobních údajů Charitě ČR:

Dárcem poskytnuté osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Více na stránce Souhlasím s poskytnutím svých údajů.